آشنایی مقدماتی با صرع

جزوۀ آشنایی مقدمایی با صرع توسط کارگروه سلامت و با همکاری کارشناسان انجمن صرع ایران تدوین شده است. این جزوه در سایت قابل دانلود است.

کارگروه سلامت نوجهان طی جلساتی با انجمن صرع ایران، مفاهیم اساسی دربارۀ صرع در نوجوانان و شیوۀ ارتباط با نوجوان مبتلا به صرع را تدوین کرد. این مباحث در قالب یک جزوه در دسترس همگان قرار گرفته است و می توانید از طریق لینک زیر آن را دانلود کنید.

Ashnayie Moghadamati Ba Sare – 1400-12-06