رویدادها

سلامت

نوخوراک؛ صبحانۀ رنگارنگ

کارگروه سلامت با هدف ترویج تغذیۀ سالم نشست های نوخوراک را برنامه ریزی کرده است. اولین برنامه در تاریخ شش مرداد 1400 و با موضوع صبحانۀ رنگارنگ برگزار شد.

ادامه مطلب »
سلامت

تئاتری با موضوع مغز نوجوان

 بر اساس پیشنهاد کارگروه سلامت و با الهام از پروژه ای که در کشور انگلستان، تصمیم به ساخت تئاتری با موضوع مغز نوجوان و با هدف ترویج رویکرد مثبت به نوجوانی گرفته شد.

ادامه مطلب »