کارگروه ترجمه

یکی از ضروریات پرداختن به دورۀ نوجوانی، فراهم کردن منابع با کیفیت در این زمینه است؛ منابعی که برای گروه های مختلف قابل استفاده باشد. کارگروه ترجمه با این هدف شکل گرفته است و تلاش می کند از آثار مکتوبِ معتبر (کتاب، مقاله و …) را شناسایی، ترجمه و دسترس پذیر کند.

از پروژه های این کارگروه می توان به ترجمۀ کتابِ «ابداع خود؛ زندگی رازآمیز مغز نوجوان» (منتشرشده در نشر اختران) اشاره کرد.

هنوز محتوایی وارد نشده است.