تنوع فرهنگی و هنری را جشن بگیریم.

دنیای ما پر از فرهنگ‌­ها، آداب و رسوم و سنت­‌های مختلف است. آیا همین تنوع نیست که سیارۀ ما را بسیار زیبا کرده است؟

برخی از آداب و رسوم تنها توسط گروه بسیار کوچکی از مردم انجام می‌­شوند. بنابراین در معرض خطر فراموشی قرار دارند. سایر آداب و رسوم از جایی که از آن سرچشمه گرفته فراتر رفته و در سراسر جهان محبوب شده‌­اند.

موسیقی، سینما، هنر، رقص، غذا، مد یا زبان؛ نوجوانان اغلب در پیشرفت‌­های جدید در این زمینه­‌ها پیشرو هستند. در عین حال نوجوانان و جوانان هستند که با دریافت خرد فرهنگی از نسل گذشته و انتقال آن به نسل بعدی، سنت­‌های دیرینه را حفظ می­‌کنند.

تجربیات و دیدگاه‌­های خود در این زمینه را به اشتراک بگذارید.

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.