همه حق دارند از آموزش باکیفیت برخوردار باشند.

هنگامی که نوجوانان آموزش می­‌بینند، بیشتر احتمال دارد که از حقوق خود آگاه باشند و بهتر می‌­توانند اطمینان حاصل کنند که به این حقوق احترام گذاشته می­‌شود. در عین حال، آموزشِ مهارت‌های ضروری، نوجوانان را مجهز به تفکر انتقادی و اعتماد به نفس می­‌کند و مبنایی سالم برای موفقیت آنها در زندگی ایجاد می‌کند.

علاوه بر آموزش رسمی، مانند آموزش ارائه شده توسط مدارس و دانشگاه­‌ها، اَشکال دیگری از آموزش وجود دارد که زندگی نوجوانان امروزی به آن نیاز دارد. آموزش غیررسمی به عنوان مثال دربرگیرندۀ آموزش­‌هایی است که توسط سازمان­‌ها، باشگاه‌­های خارج از مدرسه و دوره‌­های آموزشی مجازی ارائه می‌­شود. همچنین هنگام گفت‌­وگو با دوستان و خانواده یا گشت و گذار در اینترنت آموزش غیررسمی اتفاق می­‌افتد.

متأسفانه همۀ کودکان و نوجوانان در سراسر جهان به آموزش دسترسی ندارند. برخی از خانواده­‌ها آنقدر فقیرند که نمی‌­توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، برخی دیگر از نوجوانان به دلیل نگرانی­‌های ناشی از نبود ایمنی مانند آزار جنسی، خشونت یا قلدری نمی‌­توانند به مدرسه بروند. برخی از نوجوانانِ ساکنِ مناطق دورافتاده به اینترنت دسترسی ندارند، برخی دیگر به دلیل درگیری با حوادث طبیعی به امکانات آموزشی دسترسی ندارند. بسیاری از دختران به دلیل سنت‌­های محلی از تحصیل محروم می‌­شوند، و دخترانی هستند که به دلیل بارداری زودرس نمی­‌توانند به مدرسه بروند.

از آنجایی که آموزش یک حق انسانی است، وظیفۀ همه است که از آموزشِ در دسترس و مقرون به صرفه برای همگان دفاع کنند.

تجربیات و دیدگاه‌­های خود در این زمینه را به اشتراک بگذارید.

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.