مشارکت نوجوان

«مشارکت نوجوان» منتشر شد. این جزوه به اصول و مبانیِ مشارکت نوجوان می پردازد و همچنین استراتژی ها و راهکارها در این زمینه را با مخاطب در میان می گذارد.

نوجوانی همراه است با تغییرات سریع و قابل‌توجهِ جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی. به ویژه در این دوره فرد از مرزهای خانواده و فامیل فراتر می‌‌رود و با طیف وسیعی از شبکه‌‌های اجتماعی ارتباط برقرار می‌‌کند. در این دوره فرد بیشتر از قبل تحت تأثیر عوامل فرهنگی قرار می‌‌گیرد و ارتباطات قدرتمندی را با همسالان خود شکل می‌‌دهد. همچنین در این مرحله از زندگی افراد فعالانه‌‌تر به دنبال احقاق حقوق خود هستند و می‌‌خواهند بر تصمیماتی که در زندگی‌‌شان موثر است تأثیر بگذارند.

این ویژگیِ دوران نوجوانی تبدیل به یک حق برای آن‌ها شده است؛ حقی که از آن به عنوان «مشارکت» یاد می­کنند.

برای همین تلاش­های بسیاری برای تدوین مبانی و اصول این مفهوم، با تمرکز بر ویژگی­های دورۀ نوجوانی صورت گرفته است. همچینن راهکارها و استراتژی­های همه­جانبه ­ای، از سوی نهادهای بین­المللی تدوین شده است تا افراد، گروه­ها و سازمان­های گوناگون، در  هر جایگاهی که هستند از آنها برای ایجاد بسترهای مشارکتِ نوجوانان بهره ببرند.

همۀ اینها نشان از اهمیت این مفهوم برای رشد همه­ جانبه و شکوفایی نوجوانان دارد. امیدواریم این جزوه بتواند زمینه ­ساز آشناییِ ارکان مختلف جامعه با این اصل مهمِ زندگی نوجوانان و بسترسازی برای آن شود.