• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی خانم حمیده مصطفایی و خانم افسانه صحت

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی خانم حمیده مصطفایی و خانم افسانه صحت

خانم حمیده مصطفایی و خانم افسانه صحت در سمینار با عنوان «تغییرات مغز در دوران نوجوانی و بازتاب آن در رفتار و عملکرد نوجوانان» سخنرانی کردند.

خانم دکتر حمیده مصطفایی متخصص مغز و اعصاب هستند. ایشان در سطوح مختلف با انجمن صرع ایران همکاری داشته ودارند و همچنین به شکل های گوناگون در کنار سازمان های غیردولتی حوزۀ کودک و نوجوان، برای زندگی بهتر بچه های ایرانی تلاش می کنند.

خانم افسانه صحت فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، عضو انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان و همچنین روانپزشک معتمد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هستند.

خانم مصطفایی و خانم صحت در سمینار با عنوان «تغییرات مغز در دوران نوجوانی و بازتاب آن در رفتار و عملکرد نوجوانان» سخنرانی کردند.