• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای علی اکبر زین العابدین

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای علی اکبر زین العابدین

آقای علی اکبر زین العابدین در سمینار با عنوان «نوجوانان و بزرگسالان؛ گفت و گوی ناشنوایان» سخنرانی کردند.

آقای علی اکبر زین العابدین معلم، نویسنده و روانشناس کودک و نوجوان هستند. ایشان سالهاست در حوزۀ آموزش و پرورش، ادبیات، نشریات، رسانه های نوین، ترویج کتابخوانی، چالش های تربیتی و مدیریت فرهنگی، درباره و برای نوجوان کوشیده اند.

آقای زین العابدین در سمینار با عنوان «نوجوانان و بزرگسالان؛ گفت و گوی ناشنوایان» سخنرانی کردند.