• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای محسن مشارزاده و خانم هانیه زحمتکش

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای محسن مشارزاده و خانم هانیه زحمتکش

آقای محسن مشارزاده و خانم هانیه زحمتکش در سمینار با عنوان «تسهیلگری نوجوان؛ از ایده تا عمل» سخنرانی کردند.

آقای محسن مشارزاده و خانم هانیه زحمتکش از فعالان حوزۀ کودک و طبیعت هستند. ایشان سالهاست که در مدارس طبیعت، به عنوان برنامه ریز آموزشی و تسهیلگر فعالیت می کنند و تجارب متنوعی از کار با نوجوانان دارند.

در سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو، آقای مشارزاده و خانم زحمتکش با عنوان «تسهیلگری نوجوان؛ از ایده تا عمل» سخنرانی کردند.