پرسه و موسیقی در شهر

دومین رویداد مشارکتی با موضوع پرسه و موسیقی در شهر در تیرماه 1400 برگزار شد.

دومین رویداد مشارکتی با موضوع پرسه و موسیقی در شهر در تیرماه 1400 برگزار شد. در این برنامه ابتدا از طریق فراخوانی عمومی افراد علاقه مند عضو گروهی مجازی شدند. سپس ایده های خود را برای برگزاری رویدادی با موضوع پرسه و موسیقی در شهر در میان گذاشتند. سپس گروهی داوطلب شد تا بر اساس ایده های مطرح شده برنامه ای را سازماندهی کند.

این رویداد با حضور بیش از صد نفر از نوجوانان و خانواده ها برگزار شد. افراد ابتدا مسیری را در شهر پیاده روی کردند و سپس در پارک شهر هم آواز شدند.