نوخوراک؛ صبحانۀ رنگارنگ

کارگروه سلامت با هدف ترویج تغذیۀ سالم نشست های نوخوراک را برنامه ریزی کرده است. اولین برنامه در تاریخ شش مرداد 1400 و با موضوع صبحانۀ رنگارنگ برگزار شد.

کارگروه سلامت با هدف ترویج تغذیۀ سالم نشست های نوخوراک را برنامه ریزی کرده است. اولین برنامه در تاریخ شش مرداد 1400 و با موضوع صبحانۀ رنگارنگ برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان ابتدا با تنوعی از مواد غذایی با رنگ های مختلف مواجه شدند و از بین آنها صبحانۀ خود را خلق کردند. پس از صرف صبحانه، افراد به چند گروه تقسیم شدند و راجع به پرسش های زیر به گفت و گو نشستند:

  • چه عواملی انتخاب های ما میان این تنوع بزرگ از مواد غذایی را شکل می دهد؟
  • چقدر این انتخاب ها با آنچه به نظرمان برای رشد و زندگی بهتر مناسب است فاصله دارد؟
  • چطور می توان در زمینۀ تغذیه هم انتخابگر شد و به جای اینکه عادات غذایی، فرهنگ غذایی خانواده، تبلیغات کمپانی ها و … برای ما تصمیم بگیرند، زندگی بهتر خودمان را معیار قرار دهیم و انتخابی مستقل داشته باشیم؟

سپس هر گروه دیدگاه های مطرح شده در گروه خود را با جمع در میان گذاشت.