• انتشارات
  • بخشی از صحبتهای علی اکبر زین‌العابدین درباره نوجوانی در کتاب «نوجوانی؛ نگاه نو»

بخشی از صحبتهای علی اکبر زین‌العابدین درباره نوجوانی در کتاب «نوجوانی؛ نگاه نو»

نوجوانی-نگاه-نو-جستار-علی-اکبر-زین-العابدین

نوجوانی در بسیاری از فرهنگ‌ها مفهومی متأخر و جدید است. بر همین اساس مستلزم بازنگری و نگاهی نو به این دوره هستیم،‌ تا آن را بهتر بشناسیم. یافته‌های عصب‌شناسان نیز نشان می‌دهد که روند تکامل مغز در دوره‌ی نوجوانی نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی فرد دارد.

کتاب «نوجوانی؛ نگاه نو» در ۱۰ جستار، نگاه ده کارشناس متفاوت را به پدیده‌ی پیچیده‌ی نوجوانی منعکس می‌کند.

جستار «نوجوانان و بزرگسالان: گفت‌وگوی ناشنوایان» بازتابی از دیدگاه آقای علی‌اکبر زین‌العابدین درباره‌ی ارتباط بین نوجوان و بزرگسال است.

 

چرا عنوان «نوجوانان و بزرگسالان، گفت‌وگوی ناشنوایان» را برای سخنرانی انتخاب کردم؟

 

شباهت دوران نوجوانی و بزرگسالی

 

شباهت‌ها و تفاوت‌های نوجوان امروز ایران و جهان

 

چگونه نوجوانان و بزرگسالان به هم نزدیک می‌شوند؟

 

چرا ما دوست نوجوانان نیستیم؟

 

چرا مشاور دوست نوجوان نیست؟